PostNL Thuisbezorgd - € 4,95 | GRATIS VERZENDING VANAF € 100,- | Bezorgtijd 2-4 dagen (België: tot 1 week)

×

Privacy beleid

1. Allgemeen

1.1    Dit is het beleid omtrent persoonsgegevens van Løbeshop.dk. Hierin beschrijven we hoe we, bij Løbeshop.dk ApS, jouw informatie verzamelen, opslaan en verwerken.

1.2    Het beleid omtrent persoonsgegevens omvat alle persoonlijke informatie die we verzamelen via onze website, www.runningxpert.com, wanneer je deze bezoekt of contact met ons opneemt per email of chat.

1.3    Løbeshop.dk ApS (hierna als ‘wij’) is verantwoordelijk voor de gegevens en de ‘beschermer’ van deze gegevens (DPA - data protection officer) is Rolf Mørkøre Andersen.


Vragen omtrent bescherming persoonsgegevens kunnen verstuurd worden naar:


Løbeshop.dk ApS
Gammel Sellingvej 1
8370 Hadsten
Denemarken

Telefoon 0 202 626 808
Mail: customerservice@runningxpert.com

2. Het doel van dataverzameling en de wettelijke basis

2.1    Wanneer je www.loebeshop.dk ( hierna ‘website’) bezoekt, verzamelen we persoonsgegevens en andere informatie wanneer je een aankoop doet of een account aanmaakt. We verzamelen ook gegevens indien je contact met ons opneemt per mail of chat.

2.2    Indien je onze website bezoekt, verzamelen we gegevens met betrekking tot je zoekgedrag en gebruik van onze website. Dit kan informatie zijn over welke pagina’s je hebt bezocht, hoeveel tijd je op onze website hebt doorgebracht, of je specifieke zoektermen hebt gebruikt, demografische gegevens etc. We verzamelen ook technische informatie, zoals type browser, type systeem, schermresolutie etc.

2.2.1 Het doel van de verzameling van deze informatie is het optimaliseren van de gebruikerstevredenheid, maar ook zodat de marketing via Google en via social media, zoals Facebook en Instagram, gepersonaliseerd en gericht is.

2.2.2 De legale basis omtrent verzameling persoonsgegevens is de Privacy Wet ‘AVG’ §6 part 3.

2.2.3 We gebruiken cookies om data te verzamelen. Je kunt onze cookiebeleid inzien op www.runningxpert.com/nl/cookies.


2.3    Bij het creëren van een account gebruiken we alleen voornaam, achternaam en emailadres. Bij het creëren van een account, heb je automatisch toestemming gegeven om onze nieuwsbrief te ontvangen. Daarbij is de mogelijkheid tot het invullen van je adresgegevens, geslacht, geboortedatum, hardloopniveau, schoenmaat en kledingmaat.

2.3.1 Het doel van het verzamelen van gegevens is om het aankoopproces voor de consument gemakkelijker te maken, daar deze met een account functies heeft zoals een ‘verlanglijst’, ‘bestelgeschiedenis’ etc. Daarnaast heeft het als doel de nieuwsbrief en andere speciale acties te versturen. Daarnaast helpt het bij het optimaliseren en controleren van de content van de nieuwsbrief.

2.3.2 De wettelijke basis omtrent verzameling persoonsgegevens is de Privacywet (‘AVG’ of ‘GDPR’ in het Engels) § 6. Stk 1.

2.4    Bij aankopen gedaan op onze website wordt naam, adres, telefoonnummer en zowel sectie 2.2 als 2.3 geregistreerd.

2.4.1 Het doel van de registratie is om je order af te kunnen ronden. Met andere woorden, het is een benodigdheid, zodat we je bestelling kunnen bezorgen en je recht van aankoop op afstand kunnen waarborgen. Waar naast het belangrijk is om te voldoen aan de regels omtrent boekhouding en accounting.

2.4.2 De wettelijke basis omtrent verzameling persoonsgegevens is de Privacywet (‘AVG’ of ‘GDPR’ in het Engels) § 6 stk 1.

3. De ontvangers van persoonsgegevens.

3.1    Naam, adres, e-mail, telefoonnummer en bestelnummer behoren tot de persoonsgegevens, welke wij delen met de verzender van je bestelling.

3.2    We delen gegevens met externe partners. Deze partners zijn dataverwerkers en behandelen de gegevens namens de gegevensbeheerder, Løbeshop.dk ApS. Deze dataverwerkers behandelen de data als vertrouwelijk en op verzoek van Løbeshop.dk ApS en de data zal onder geen enkele omstandigheid worden gebruikt voor een doel anders dan Løbeshop.dk ApS heeft verzocht.. Ook wordt de data gedeeld met onze technische partners, welke verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, ontwikkeling en hosting van de server en website. Onderstaande partners zorgen voor de data namens Løbeshop.dk ApS:

 • Wannafind.dk A/S ( hosting)
 • Heyloyalty ( e-mail marketing)
 • Zendesk (mail and chat communicatie)
 • Altapay/Valitor ( PSP/betaalplatform)
 • Consigner (pakketlabels)
 • Coolrunner (pakketlabels)
 • Trick Solutions (website ontwikkeling ensupport)
 • Viabill (creditpayment)
 • Facebook
 • Google (statistieken/analytics)
 • JCD(ERP development and support)
 • S360 (online marketing)
 • Clerk (gepersonaliseerde content op de website)


4. Jouw rechten

4.1    Gegevensbeheer

4.1.1 Zoals genoemd in 1.3 is Løbeshop.dk Aps de gegevensbeheerder.

4.2    Recht op inzage

4.2.1 Indien je wilt weten hoe we jouw informatie gebruiken dan kun je contact met ons opnemen per email op het emailadres gegeven in 1.3. Indien we informatie van je bezitten dan kunnen we je inzicht geven in welke informatie we precies hebben, het doel ervan en waar we de informatie vandaan hebben.

4.2.2 Je vragen zullen beantwoord worden binnen 4 weken in een gemakkelijk te begrijpen taal. Let erop dat we je zullen vragen om je identiteit te bewijzen, voordat je de gevraagde informatie kunt inzien.

4.3    Rectificatie

4.3.1 Indien je denkt dat jouw informatie incorrect, misleidend of op enige manier in strijd is met de regels van de AVG, dan zal Løbeshop.dk deze informatie vanzelfsprekend verwijderen of aanpassen. Ook zullen we onze eventuele partners vragen hetzelfde te doen, indien mogelijk.

4.3.2 Je kunt bepaalde informatie, welke je hebt gegeven tijdens het aanmaken van je account, zelf wijzigen of verwijderen door in te loggen in je account op Løbeshop.dk.

4.4    Herroepingsrecht

4.4.1 Je hebt het recht je registratie te herroepen. Dit omvat de informatie omtrent de content welke met de nieuwsbrief en acties wordt verzonden or data welke is verzameld bij het creëren van je account. De herroeping van je registratie kun je doen via een link in de emails of door contact op te nemen met Løbeshop.dk, zoals in §1.3 Contact informatie. Het herroepen van de informatie welke verzameld wordt bij het aanmaken van je account, zoals geslacht, geboortedatum, hardloopniveau, schoen- en kledingmaat, kan worden gedaan door contact op te nemen met Løbeshop.dk op de contact informatie vermeld in §1.3.

4.5    Recht op vergetelheid

4.5.1 In sommige gevallen heb je het recht je informatie te verwijderen, mocht je dat willen. Dit kan worden uitgevoerd in gevallen waar we geen wettelijke verplichting hebben je informatie te bewaren. Je kunt niet altijd verzoeken je informatie te verwijderen daar we ons tegenover jou als klant en voor de boekhouding ons moeten houden aan de wet.

4.6    Recht op overdraagbaarheid van gegevens

4.6.1 Het recht op overdraagbaarheid van gegevens wil zeggen dat je het recht heb jouw gegevens te beheren. Je kunt contact met ons opnemen indien je je data in machine leesbaar formaat wilt ontvangen en je hebt het recht om deze informatie door te geven aan een andere gegevensbeheerder.

4.7    Recht van bezwaar

4.7.1 Je hebt op elk moment recht bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, inclusief de profilering welke wordt gebruikt voor onze targeting. Dit wordt gedaan vanuit een legitiem belang, zoals beschreven in 2.2 en 2.3.

4.8    Bescherming

4.8.1 Je hebt te alle tijde het recht een klacht in te dienen omtrent de behandeling van gegevens door Løbeshop.dk. Dit kun je doen door contact op te nemen met de DPA:

(DPA) Datatilsynet
Borgergade 25, 5
1300 København K
Denemarken

Email: dt@datatilsynet.dk of telefoon +45 33 19 32 00

5. Verwijdering persoonsgegevens

5.1    Informatie verzameld tijdens je aanmelding voor onze nieuwsbrief en speciale acties, zal worden verwijderd indien je je uitschrijft en we geen recht meer hebben om jouw gegevens te gebruiken.

5.2    Informatie verzameld tijdens het plaatsen van een bestelling, dus naam, adres, telefoonnummer, emailadres en een overzicht van bestelde producten wordt bewaard voor een minimum periode van 5 jaar.

5.3    Informatie verzameld via Google, omtrent je zoekgedrag en gebruik van www.løbeshop.dk, wordt automatisch verwijderd na 50 maanden.

5.4    Informatie verzameld bij het aanmaken van een account wordt het jaar na aanmaken + 3 jaar na de laatste activiteit bewaard.

6. Bescherming

6.1    We hebben de benodigde technische en organisatorische veiligheidsprocedures uitgevoerd, zodat misbruik van persoonsgegevens wordt tegengegaan.

6.2    Alleen medewerkers welke de gegevens nodig hebben om hun werk uit te voeren, hebben toegang tot deze gegevens.

7. Wijziging in Privacy beleid

7.1    Løbeshop.dk heeft te alle tijde het recht haar beleid omtrent persoonsgegevens te wijzigen. Je kunt de meest recente versie van het beleid vinden op: 

www.runningxpert.com/nl/customercenter

7.2 Wijzigingen in ons beleid zullen ook worden gecommuniceerd via onze nieuwsbrief.

8. Versie

8.1    Dit is versie 2 van runningxpert.com/nl Privacy Beleid en dateert 22. november 2019.